O nadzwyczajnym skarbie, który niszczymy, trując się przy okazji

Takim wyjątkowym i absolutnie niedocenianym skarbem jest węgiel brunatny.Powstał w trzeciorzędzie ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza.Polska posiada jego ogromne złoża, jak również węgla kamiennego, metanu i gazu oraz wiele innych skarbów – w tym tytan. Ogromna większość z tych zasobów była niedostępna dla dotychczasowych technologii. Wszystkie zasoby zbyt głębokie, zawodnione, zametanowione czy zbytCzytaj dalej „O nadzwyczajnym skarbie, który niszczymy, trując się przy okazji”

Najpierw cię ignorują. Potem się z ciebie śmieją. Potem z tobą walczą. Potem zwyciężasz!

Tym mottem M.K.Gandhiego chciałabym zilustrować jedno z najtrudniejszych zagadnień życia chrześcijańskiego. Chodzi o słowa Jezusa z Kazania na Górze: „ A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” (Mt 5,39) Często rozumie się je tak, że dobry chrześcijanin powinien jak bojaźliwa owieczka milczeć iCzytaj dalej „Najpierw cię ignorują. Potem się z ciebie śmieją. Potem z tobą walczą. Potem zwyciężasz!”

Dla człowieka, nie przeciw człowiekowi

Wpływ działalności ludzkiej na obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego stwarza czasem zagrożenia dla jego przyrody. Ale obecności człowieka w Parku nie da się uniknąć. Co więcej, przy zachowaniu odpowiednich warunków jest ona ze wszech miar pożądana. Przyrodę bowiem chroni się dla człowieka, gdyż jest ona konieczna dla jego życia i gospodarowania. Nie wolno więc, pod pozoremCzytaj dalej „Dla człowieka, nie przeciw człowiekowi”

Mieszkańcy morenowych wzgórz

Fauna Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest różnorodna i ciekawa. Najlepiej spośród niej poznane są przez naukowców ptaki. Sporo wiemy też o innych kręgowcach. Ale przedstawiciele pozostałych zwierząt w Parku nie są bynajmniej mniej interesujący. Zacznijmy jednak od ptaków. Ciekawsze z nich to bielik i inne szponiaste, kilka gatunków sów, dzięcioły czarny i zielony, krętogłów, gołąb siniak,Czytaj dalej „Mieszkańcy morenowych wzgórz”

Co w trawie piszczy

Trójmiejski Park Krajobrazowy przyczynia się do ochrony występujących w nim gatunków rzadkich i zagrożonych. Omawiając tę jego funkcję, najpierw zajmę się organizmami osiadłymi, czyli roślinami i grzybami. Osobno natomiast napiszę o zwierzętach, które z powodu zdolności do aktywnego przemieszczania się wymagają nieco innych zabiegów ochronnych. Jest chyba oczywiste, że aby chronić rzadkie i zagrożone gatunkiCzytaj dalej „Co w trawie piszczy”

Droga do dzikości

W planach ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego można wyróżnić dwa pozornie sprzeczne, a w istocie wzajemnie uzupełniające się podejścia: „przyrodniczo-konserwatorskie” i „gospodarcze”. Nie powinno się ich sobie przeciwstawiać. Oba są ważne, oba pełnią swoją istotną rolę w Parku. Wzajemną komplementarność obydwu podejść do ochrony najlepiej widać w stosunku ich zwolenników do zbiorowisk roślinnych Parku. Rośliny bowiemCzytaj dalej „Droga do dzikości”

Jedyny taki krajobraz

Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 roku dla ochrony unikatowego w skali Europy krajobrazu polodowcowego. Obecnie jego powierzchnia wynosi prawie 20 tys. ha, z czego łącznie około jedna trzecia znajduje się w granicach administracyjnych miast Gdańska, Sopotu i Gdyni. Natomiast powierzchnia otuliny TPK wynosi obecnie ponad 15 tys. ha. Chroniona w Parku rzeźba terenuCzytaj dalej „Jedyny taki krajobraz”

Książka, która mnie ukształtowała

Książeczka Anny Dąmbskiej „Pozwólcie ogarnąć się miłości” jest proroctwem – a więc słowem danym od Boga dla całej wspólnoty, przekazanym przez konkretnego człowieka obdarzonego charyzmatem proroctwa. Jej treść pochodzi z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, ale jest ponadczasowa. W podyktowanym Pani Annie tekście Bóg przede wszystkim zapewnia nas o swej miłości do każdego człowieka na ziemi.Czytaj dalej „Książka, która mnie ukształtowała”

Summa technologiae

Tytuł książki Stanisława Lema „Summa technologiae” o tyle nawiązuje brzmieniowo do słynnej „Summa theologiae” św. Tomasza z Akwinu, o ile Lem miał ambicję stworzyć dzieło równie głębokie i fundamentalne. I rzeczywiście wiele filozoficznych pomysłów Lema w owej książce zawartych niewątpliwie zasługuje na uwagę. Taki jest między innymi oryginalny pomysł porównania rozwoju technologicznego i ewolucji biologicznej,Czytaj dalej „Summa technologiae”

Matematyka jaką znamy

Ludzie musieli liczyć i mierzyć od początków cywilizacji, nic więc dziwnego, że głębokiej starożytności sięgają i początki matematyki. Była to jednak matematyka niepodobna do tej, jakiej uczymy dzisiaj. W starożytnym Egipcie i Mezopotamii podręczniki matematyki tylko szczegółowo pouczają, co należy robić krok po kroku, nie wyjaśniając jednak uczniom dlaczego. Te algorytmy są na ogół poprawneCzytaj dalej „Matematyka jaką znamy”