Najpierw cię ignorują. Potem się z ciebie śmieją. Potem z tobą walczą. Potem zwyciężasz!

Tym mottem M.K.Gandhiego chciałabym zilustrować jedno z najtrudniejszych zagadnień życia chrześcijańskiego. Chodzi o słowa Jezusa z Kazania na Górze: „ A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” (Mt 5,39) Często rozumie się je tak, że dobry chrześcijanin powinien jak bojaźliwa owieczka milczeć iCzytaj dalej „Najpierw cię ignorują. Potem się z ciebie śmieją. Potem z tobą walczą. Potem zwyciężasz!”

Dla człowieka, nie przeciw człowiekowi

Wpływ działalności ludzkiej na obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego stwarza czasem zagrożenia dla jego przyrody. Ale obecności człowieka w Parku nie da się uniknąć. Co więcej, przy zachowaniu odpowiednich warunków jest ona ze wszech miar pożądana. Przyrodę bowiem chroni się dla człowieka, gdyż jest ona konieczna dla jego życia i gospodarowania. Nie wolno więc, pod pozoremCzytaj dalej „Dla człowieka, nie przeciw człowiekowi”

Mieszkańcy morenowych wzgórz

Fauna Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest różnorodna i ciekawa. Najlepiej spośród niej poznane są przez naukowców ptaki. Sporo wiemy też o innych kręgowcach. Ale przedstawiciele pozostałych zwierząt w Parku nie są bynajmniej mniej interesujący. Zacznijmy jednak od ptaków. Ciekawsze z nich to bielik i inne szponiaste, kilka gatunków sów, dzięcioły czarny i zielony, krętogłów, gołąb siniak,Czytaj dalej „Mieszkańcy morenowych wzgórz”

Co w trawie piszczy

Trójmiejski Park Krajobrazowy przyczynia się do ochrony występujących w nim gatunków rzadkich i zagrożonych. Omawiając tę jego funkcję, najpierw zajmę się organizmami osiadłymi, czyli roślinami i grzybami. Osobno natomiast napiszę o zwierzętach, które z powodu zdolności do aktywnego przemieszczania się wymagają nieco innych zabiegów ochronnych. Jest chyba oczywiste, że aby chronić rzadkie i zagrożone gatunkiCzytaj dalej „Co w trawie piszczy”

Droga do dzikości

W planach ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego można wyróżnić dwa pozornie sprzeczne, a w istocie wzajemnie uzupełniające się podejścia: „przyrodniczo-konserwatorskie” i „gospodarcze”. Nie powinno się ich sobie przeciwstawiać. Oba są ważne, oba pełnią swoją istotną rolę w Parku. Wzajemną komplementarność obydwu podejść do ochrony najlepiej widać w stosunku ich zwolenników do zbiorowisk roślinnych Parku. Rośliny bowiemCzytaj dalej „Droga do dzikości”

Jedyny taki krajobraz

Trójmiejski Park Krajobrazowy został utworzony w 1979 roku dla ochrony unikatowego w skali Europy krajobrazu polodowcowego. Obecnie jego powierzchnia wynosi prawie 20 tys. ha, z czego łącznie około jedna trzecia znajduje się w granicach administracyjnych miast Gdańska, Sopotu i Gdyni. Natomiast powierzchnia otuliny TPK wynosi obecnie ponad 15 tys. ha. Chroniona w Parku rzeźba terenuCzytaj dalej „Jedyny taki krajobraz”

Książka, która mnie ukształtowała

Książeczka Anny Dąmbskiej „Pozwólcie ogarnąć się miłości” jest proroctwem – a więc słowem danym od Boga dla całej wspólnoty, przekazanym przez konkretnego człowieka obdarzonego charyzmatem proroctwa. Jej treść pochodzi z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, ale jest ponadczasowa. W podyktowanym Pani Annie tekście Bóg przede wszystkim zapewnia nas o swej miłości do każdego człowieka na ziemi.Czytaj dalej „Książka, która mnie ukształtowała”

Summa technologiae

Tytuł książki Stanisława Lema „Summa technologiae” o tyle nawiązuje brzmieniowo do słynnej „Summa theologiae” św. Tomasza z Akwinu, o ile Lem miał ambicję stworzyć dzieło równie głębokie i fundamentalne. I rzeczywiście wiele filozoficznych pomysłów Lema w owej książce zawartych niewątpliwie zasługuje na uwagę. Taki jest między innymi oryginalny pomysł porównania rozwoju technologicznego i ewolucji biologicznej,Czytaj dalej „Summa technologiae”

Matematyka jaką znamy

Ludzie musieli liczyć i mierzyć od początków cywilizacji, nic więc dziwnego, że głębokiej starożytności sięgają i początki matematyki. Była to jednak matematyka niepodobna do tej, jakiej uczymy dzisiaj. W starożytnym Egipcie i Mezopotamii podręczniki matematyki tylko szczegółowo pouczają, co należy robić krok po kroku, nie wyjaśniając jednak uczniom dlaczego. Te algorytmy są na ogół poprawneCzytaj dalej „Matematyka jaką znamy”

Moja nowenna do św. Józefa

Seria siedmiu książeczek Francisco F. Carvajala „Rozmowy z Bogiem” zajmuje na mojej półce z książkami miejsce honorowe. A to dlatego, że rozważania w niej zawarte od wielu lat doskonale karmią moje życie duchowe. Rozważania te są tak głębokie i różnorodne, że można do nich wracać raz po raz, wielokrotnie. Przesytu ani znudzenia się nie poczuje.Czytaj dalej „Moja nowenna do św. Józefa”