Home

Welcome to My New Blogging Blog

O nadzwyczajnym skarbie, który niszczymy, trując się przy okazji

Takim wyjątkowym i absolutnie niedocenianym skarbem jest węgiel brunatny.Powstał w trzeciorzędzie ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza.Polska posiada jego ogromne złoża, jak również węgla kamiennego, metanu i gazu oraz wiele innych skarbów – w tym tytan. Ogromna większość z tych zasobów była niedostępna dla dotychczasowych technologii. Wszystkie zasoby zbyt głębokie, zawodnione, zametanowione czy zbytCzytaj dalej „O nadzwyczajnym skarbie, który niszczymy, trując się przy okazji”

Najpierw cię ignorują. Potem się z ciebie śmieją. Potem z tobą walczą. Potem zwyciężasz!

Tym mottem M.K.Gandhiego chciałabym zilustrować jedno z najtrudniejszych zagadnień życia chrześcijańskiego. Chodzi o słowa Jezusa z Kazania na Górze: „ A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” (Mt 5,39) Często rozumie się je tak, że dobry chrześcijanin powinien jak bojaźliwa owieczka milczeć iCzytaj dalej „Najpierw cię ignorują. Potem się z ciebie śmieją. Potem z tobą walczą. Potem zwyciężasz!”


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.